Even geduld

Tan Tan icon Tan Tan logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout 1

Privacy

Moons Nadine BV, gevestigd aan Boomstraat 35 te 2880 Bornem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Tan Tan

Boomstraat 35

2880 Bornem

+32 3 889 69 60 (contactpersoon Nadine)

tantan.dames@skynet.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Moons Nadine BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Geboortedatum

·       Eventuele Facturatie gegevens

Moons Nadine BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Internetbrowser en apparaat type worden anoniem geregistreerd.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tantan.dames@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moons Nadine BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

·       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·       U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

·       Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Moons Nadine BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moons Nadine BV) tussen zit. Moons Nadine BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: SoftTouch bvba.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moons Nadine BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 maanden


Delen van persoonsgegevens met derden

Moons Nadine BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moons Nadine BV gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moons Nadine BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tantan.dames@skynet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Moons Nadine BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be(link stuurt een e-mail)

T: +32 2 274 48 00


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moons Nadine BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tantan.dames@skynet.be

 

Boomstraat 35B-2880 - Bornemtantan.dames@skynet.beTan Tan+32 3 889 69 60BE 0464 204 782https://www.tantanbornem.be/